Hvad vil vi?

For landskabsværkstedet er landskabet og uderummet ikke ligegyldigt. Det er smækfyldt med funktion og mening. Mennesker bor der, dyrker jorden, producerer grise, udvinder råstoffer, oplever og bevæger sig i det, stresser af og sunder sig i det, men ligeså vigtigt er den stemning landskabet skaber i vores hoveder: minder, tid, årstider, oprindelighed, uforandrethed, stilhed, ro. Samtidig er det ramme om vilde dyr og planters liv og udfoldelsesmuligheder. Landskabsværkstedet understøtter, forbedrer, formidler og udvikler derfor gerne værdierne – både de materielle og dem der taler til hjertet.