Natur- og Friluftsplan for Hørsholm Kommune

Landskabværkstedet har i 2015 udarbejdet en Natur- og Friluftsplan for Hørsholm Kommune. Natur- og Friluftsplanen skal sætte retningen for de kommende års indsatser for naturen og friluftslivet i Hørsholm Kommune. Den består af to hoveddele, hvor første del beskriver de overordnede visioner og principper for udvikling i hele kommunen og anden del indeholder et projektkatalog med konkrete forslag og handleplan til prioriterede natur- og friluftsområder i kommunen. Endelig er der en uddybende bilagsdel til de to hoveddele. Kommunalbestyrelsen vil tage endelig stilling til planen i løbet af 2016.

Håndbog i skovrejsning og skovudvikling nu til salg

Skovbog-Forside_lav_forside2Håndbogen – Værd at vide om skovrejsning og skovudvikling
Få den nødvendige information og inspiration før du går i gang. Bogen fortæller, hvordan man får en velovervejet og lokaltilpasset skovrejsning. Den er skrevet af forstkandidat Jørgen Nimb Lassen og professor Jørgen Bo Larsen og viser, hvordan flersidig skovrejsning kan gavne økonomiske, økologiske og sociale værdier til gavn for både lodsejer og samfund.

Bogen berører i tekst og billeder alle aspekter af skovrejsning fra idefase, over planlægning til  udførelse. Ud over at vise, hvordan man rejser og udvikler nye skove, giver den også indblik i skovrejsningens historie samt dens flersidige muligheder og langsigtede formål.

Bogen kan bestilles på www.dag.dk > butik – http://shop.dag.dk/shop/boeger-60c1.html

Velux Fonden støtter håndbog i skovrejsning

Galleri

Dette galleri indeholder 2 billeder.

Ny håndbog i skovrejsning er på vej Landskabsværkstedet udarbejder sammen med professor Jørgen Bo Larsen en ambitiøs håndbog, der skal gøre fremtidens skovrejsning i Danmark bedre. Bogen bliver mulig takket været en stor donation fra Velux Fonden sammen med tidligere … Læs resten

Hedebostien

Galleri

Dette galleri indeholder 13 billeder.

Hedebostien er et idéudviklings-projekt for anlæg af en gennemgående stiforbindelse fra Roskilde Fjord, gennem Hedeboegnen, til Køge Bugt. Projektet peger på en konkret stiplacering samt anlægstekniske forhold. Desuden stilles en række forslag til forskellige fokusområder for særlige typer af rekreative oplevelses- og formidlingsmuligheder langs stien. I … Læs resten

Blå og grøn strukturplan

Galleri

Dette galleri indeholder 1 billede.

Planen skaber en samlet blå-grøn strukturfor Husum. Herunder sikres en mere oplevelsesrig variation af grønne og blå muligheder for borgerne – uanset hvor i bydelen, borgeren bor og færdes. Fokus var desuden på klimatilpasning og adgang til bydelens øvrige oplevelsesværdier. Helhedsplan for Husum er iværksat af Områdefornyelse Husum (Københavns Kommune).

Husum Parken

Galleri

Dette galleri indeholder 1 billede.

Dette projekt er iværksat af Områdefornyelse Husum med henblik på at skitsere udviklings- muligheder for Husumparken til glæde for nuværende og fremtidige brugere af parken. Der blev leveret i alt seks hæfter under projekt ”Husumparken”. Udarbejdet for Områdefornyelse Husum (Københavns Kommune) 2010/2011, i dialog med lokale interesser. … Læs resten