Kompetencer

Foruden at sætte landskabet på dagsordenen, yder Landskabsværkstedet også almindelig kundebaseret rådgivning og konsulentbistand. Således arbejder vi med områders udformning, pleje og drift; lige fra skitser til små skov- og fritidsområder for den enkelte ejendom eller virksomhed til omfattende sti- og landskabsplaner for større lodsejere, bydele, landsbyer, kommuner eller regioner. Det er også en del af vores opgaver at sikre, at områder udvikler sig hensigtsmæssigt og planlagt, herunder at udarbejde pleje- og driftsplaner for skove, parker og grønne områder.

Idé & Konceptudvikling
›› Naturnær udvikling – Skovrejsning, skovudvikling, naturgenopretning, naturpleje og klimatilpasning
›› Natur og sundhed – Naturterapi, naturoplevelser, tilgængelighed og bevægelse
›› Levende landdistrikter – Stier, friluftsoplevelser, lokale produkter og bygningskultur
›› Levende byer – Træplantning, urbane haver, grønne veje, gårde og byrum

Analyse & Strategi
›› Oplevelsesværdikortlægning, landskabsanalyse og lokalitetskortlægning
›› Strategiudvikling, oplevelsesøkonomi, procesforløb og workshops
›› Projektledelse og evaluering

Rådgivning & planlægning
›› Bæredygtig skovrejsning, naturgenopretning, naturpleje og klimatilpasning
›› Træplantning, lokal vandafledning, grønne og blå strukturplaner
›› Friluftsliv, oplevelsesdesign, stier og adgang til naturen
›› Revitalisering af landsbyer, bevaringsværdig bygningskultur, skolers og virksomheders uderum
›› Naturnær ejendomsværdiforøgelses-, beplantnings– og plejeplaner

Konkurrencer
›› Idékonkurrencer – Vinder af ”Fremtidens Herregårde” og MIPIM AR Future Project Awards”Revitalisation of The European Village”
›› Prækvalifikationer – ”Nyt liv i gamle idrætshaller” og ”Mariager havn”
(Konkurrencer løses i samarbejde med kompetente tegnestuer og rådgivervirksomheder)

Formidling
›› Bogudgivelser med fokus på formidling af viden om friluftsliv, natur, skov og landskab
›› Rapporter, faglige artikler og analyser med fokus på friluftsliv, natur, skov og landskab
›› Naturmobil standard-applikationer til formidling af oplevelser, steder og ruter under åben himmel

Fundraising
›› Fundraising med fokus på det gode friluftsliv, natur, sundhed, skov og landskab