ReForest – Den Danske Klimafond

ReForest – En vision for skov som klimaløsning. Professor Jørgen Bo Larsen, professor Sebastian H. Mernild og projektchef Jørgen Nimb Lassen har udarbejdet forslaget til den ny skov- og klimafond. Den skal inden 2050 rejse  250.000 ha ny skov + 50.000 ha ny urørt skov og lavbundsnatur i Danmark. Når vi har udarbejdet et samlet forslag til en fond, er det for at sikre flere formål:

  • At indsatsen sikrer reelle klimagevinster – i balance med natur og biodiversitet
  • At indsatsen sker langsigtet – også så vi indfrier det nationale mål om en fordobling af skovarealet.
  • At skovrejsningen sker med afsæt i den fremmeste ekspertise.
  • At indsatsen drives innovativt i partnerskaber med virksomheder, myndigheder, organisationer og stærke forskningsmiljøer.
  • At virksomheder og borgere engageres.

Vi håber, at du har tid og lyst til at læse vores oplæg. Vi håber også, at sagens alvor kan samle alle Folketingets partier om en ny national skov- og klimafond, som vi forestiller os skal stiftes som søsterfond til Den Danske Naturfond. Sagen er i hvert fald vigtig – både for klimaets, skovens, naturens og menneskets skyld. 

https://landskab.nu/wp-content/uploads/2019/10/Dansk_klimafond_rapport_dobbelt_sidet_final-1.pdf