Naturen i de nye skove

Landskabsværkstedet har siden 1999 fulgt 36 skovrejsninger, der blev anlagt på tidligere agerjord efter beslutningen om at fordoble det danske skovareal i 1989. Undersøgelserne af skovrejsningerne er unikke i Danmark. Der er således meget få undersøgelser med en tidsserie på 20 år, tilsvarende detaljer og arealmæssig dækning, hvor man ser på hele skovrejsningslandskabet, såvel de åbne som lukkede arealtyper. Resultaterne af disse iagttagelser og undersøgelser er samlet i flere rapporter, senest i nærværende rapport ”Naturen i de nye skove”, der er støttet af 15. Juni Fonden.

Rapport_final_final_version_ 2018