Omlægning til naturnær drift – den største systemforandring i skovbruget siden 1805

Landskabsværkstedet er glad for at kunne fortælle, at Københavns Universitets partnerskabs-projektidé ”Omlægning til naturnær drift – den største systemforandring i skovbruget siden 1805”, hvor Landskabsværkstedet er partner, er blevet udvalgt til at gå videre i processen mod mulig støtte herfra. Velux-fonden modtog 150 projektideer til ”Fra viden til handling – Bæredygtig brug af land og hav”, og vores projekt er blandt de 17, der er udvalgt til den videre proces.

Formålet med projektet er at indsamle videnskabelig indsigt og praksiserfaringer om naturnær skovdrift som middel til at sikre bæredygtig brug af skoven. Og bringe denne viden i spil blandt skovens aktører med det mål at skabe en konsolideret basis for den naturnære drifts muligheder (og begrænsninger) og herved nedbryde barrierer for dens indførelses i det private skovbrug og sikre dens fortsatte fremme og raffinering i statens skove.