Velux Fonden støtter håndbog i skovrejsning

Ny håndbog i skovrejsning er på vej

Landskabsværkstedet udarbejder sammen med professor Jørgen Bo Larsen en ambitiøs håndbog, der skal gøre fremtidens skovrejsning i Danmark bedre. Bogen bliver mulig takket været en stor donation fra Velux Fonden sammen med tidligere donationer fra Friluftsrådet og 15. Juni FondenSe pressemeddelelse 11. juni 2012.

Bogen tager afsæt i Landskabsværkstedets og Jørgen Bo Larsens mangeårige arbejde med naturnær skovdrift og skovudvikling, samt evaluering af skovrejsningsindsatsen siden politikerne i 1989 vedtog en fordobling af skovarealet i Danmark over en trægeneration.

Bogen henvender sig særligt til private jordejere, der ønsker at plante skov. Men den vil være relevant for alle, der interesserer sig for skovrejsning og flersidige skove, der kan bruges til både afslapning, gåture, jagt, plukning af bær, frugter, svampe mv., og til træproduktion, grundvandsbeskyttelse, bedre natur og klima mv.