Konference om rekreative stier – 6. september 2012

Planlægning af nye stier – fakta, myter og muligheder

Se pdf-filer af præsentationer her: 

Stiplanlaegning i kommunerne – Olafsson ny version

 DIAPLAN – Kristensen ny version

Kloeverstierne – Nielsen

Missing links – Jespersen

Stier set med lodsejernes oejne – praestholm

Stier set med lodsejernes oejne – jensen

Stier set med brugernes øjne – Skov-Petersen

Om konferencen:

Flyer om stikonference

Program for stikonference

 

Uddybende beskrivelse af konferencen

Stier er på agendaen i både kommuner, organisationer og befolkningen, og også lodsejere laver spor i landskabet. Alle vil tilsyneladende gerne skabe gode muligheder for, at folk kan færdes, motionere og opleve natur og parker. Men der er bestemt også faldgruber og potentielle konflikter i processen fra planlægning til realisering af stier. Så hvad er fakta, myter og muligheder i forhold til at skabe flere stier? Det er konferencens tema.

Konferencen præsenterer eksempler på kommunernes arbejde med stiplanlægning samt ideer til og eksempler på konstruktivt samarbejde mellem forskellige aktører om planlægning og realisering af stiprojekter. Vi kommer en tur ud at gå i Søndermarken og Frederiksberg Have, hvor vi skal høre om de særlige udfordringer, der er ved planlægning, anlæg og drift af stier i et grønt område med et meget højt besøgstal. Projekt ”Liv og Lys” med intelligent belysning og motionsrute vil også blive præsenteret. Efter vandringen præsenteres et par konkrete eksempler på særlige udfordringer og muligheder i forhold til stier, herunder naturformidling, den virtuelle sti og cykelruter. Til sidst skifter fokus til dem, som lægger jord til de nye stier. Hvordan oplever de planlægningen, og hvad er deres erfaringer med anvendelsen af stierne efterfølgende – alt sammen pointer, som initiativtagere og planlæggere må forholde sig til, når der arbejdes for flere stier.

Efter konferencen vil der være mulighed for at deltage på en rundvisning på Frederiksberg Slot. Kaptajn Axel Vermehren fra Hærens Officerskole fremviser bl.a. de virkelige rammer for den ”Kongelige Affære”, som man for tiden kan opleve i biograferne. Rundvisningen varer 1 time og der er begrænsede pladser. Tilmelding sker i forbindelse med tilmelding til selve konferencen, og det er gratis.