Hedebostien

Hedebostien er et idéudviklings-projekt for anlæg af en gennemgående stiforbindelse fra Roskilde Fjord, gennem Hedeboegnen, til Køge Bugt.

Projektet peger på en konkret stiplacering samt anlægstekniske forhold. Desuden stilles en række forslag til forskellige fokusområder for særlige typer af rekreative oplevelses- og formidlingsmuligheder langs stien. I 2010 er der også gennemført afklarende samtaler med de private lodsejere langs de  strækninger, hvor nyanlæg er nødvendig. På den baggrund er der bevilget i alt 14,3 mill. kr. til projektet, heraf de 11,3 mill kr. fra fonde. I løbet af sommeren 2012 forventes aftaler med lodsejerne at falde på plads.

Projektet udføres for Roskilde, Greve og Solrød kommuner og er støttet af Nordea-fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.