Fremtidens herregårde

Konceptet sigter på at etablere
refugier på bevaringsværdige
herregårde for mennesker med
stress eller andre sundhedsproblemer
relateret til livsstil.

Centralt i refugiets tanke er terapi i naturskønneomgivelser. Gæsterne skal tilbydesforskellige former for haveterapi og tage påcykel- eller vandretur i det omkringliggende landskab.

Konceptet er udarbejdet med støtte fra
Fonden Realdania og planlægges realiseret
på Vognserup Herregård i samarbejde med
Zinck Arkitekter og Mikael Johansson
Arkitektfirma.