Blå og grøn strukturplan

Planen skaber en samlet blå-grøn strukturfor Husum. Herunder sikres en mere oplevelsesrig variation af grønne og blå muligheder for borgerne – uanset hvor i bydelen, borgeren bor og færdes. Fokus var desuden på klimatilpasning og adgang til bydelens øvrige oplevelsesværdier.

Helhedsplan for Husum er iværksat af Områdefornyelse Husum (Københavns
Kommune).