Fakta og myter om stier

Projektet bygger på en evaluering af jordejeres erfaringer med rekreative stier i landskabet.

I projektet er jordejere langs 8 forskellige typer stiprojekter i Danmark blevet interviewet om deres forventninger til  stien, samt hvordan de har oplevet stien og brugen af den. Ambitionen er at identificere og  forhåbentlig adskille eventuelle myter fra fakta i forbindelse med fremtidig
stiplanlægning i Danmark.

Udarbejdet med støtte fra Friluftsrådet.