Husum Parken

Husum ParkenDette projekt er iværksat af Områdefornyelse Husum med henblik på at skitsere udviklings- muligheder for Husumparken til glæde for nuværende og fremtidige brugere af parken. Der
blev leveret i alt seks hæfter under projekt ”Husumparken”. Udarbejdet for Områdefornyelse Husum (Københavns Kommune) 2010/2011, i dialog med lokale interesser.

Udført i samarbejde med DGI’s projektværksted.