Nyt liv i gamle haller

Nyt liv i gamle hallerRevitalisering af gamle idrætshaller, hvor idéen er at bringe mere liv til de gamle haller.

Det vil sige at bruge hallernes omgivelser mere aktivt, idet udviklingen inden for idræt går mere og mere mod udendørs aktiviteter.
Samtidig ønsker vi at bringe hallerne i spil som knudepunkt for både demokratiske og kulturelle aktiviteter, samt til service indenfor sundhed og helseområdet. Udført i samarbejde med Tegnestuen B19.