Havekulturbyen

Susanne Brøgger skrev i Politiken om Havekulturbyen: ”Det er den første positive, gennemtænkte og sammenhængende vision for Danmarks landlige fremtid, jeg har set”.

Havekulturbyen tager udgangspunkt i en revitalisering af landsbyen, som væsentlig del af den danske kulturarv og dynamo i landdistrikterne: Her fra udgår sociale relationer, historisk identitet og lokalt tilhørsforhold, der ofte er karakteriseret ved et udbredt lokalt engagement. Tanken er, at ”forandre for at bevare” for samtidig at skabe nye erhvervsmuligheder. Projektet rummer konkrete, brugbare, ressourcebevidste, nære og almengyldige idéer, der kan give et tiltrængt løft af de danske landsbyer. Løsninger som selvfølgelig skal tilpasses den konkrete situation. Konceptet er udviklet i samarbejde med Arkitekturværkstedet v/ arkitekt Hans Peter Hagens. Se også www.havekulturbyen.dk