Videnblad – Fakta og myter om rekreative stier

VidenbladSkov & Landskab har udgivet et Videnblad over Landskabsværkstedets erfaringsrapport om nye rekreative stier.
De fleste lodsejere forventer, at nye rekreative stier i landskabet vil medføre betydelige gener. Men stierne er ofte bedre end deres rygte.

Læs videnbladet her
– Udgivet af Skov & Landskab www.Videntjenesten.ku.dk