Artikel om stikonferencen i Grønt Miljø

Den gode landskabssti kommer nedefra. Lars Thorsen fra Grønt Miljø har sammenfattet resultater fra konferencen om rekreative stier afholdt på Frederiksberg Slot den 6. september 2012. Konferencen blev afholdt af Landskabsværkstedet i samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Skov & Landskab, KU, samt Axel Vermehren fra Hærens Officersskole/Frederiksberg Slot.